1. Home
  2. Home
  3. 产品
  4. 塑料管工具
  5. 塑料管快速进刀式薄管切管机

塑料管快速进刀式薄管切管机

TC1QP
塑料管快速进刀式薄管切管机

特性

  • 小型管刀的速释功能是REED 的发明,至今仍是美国的行业标准。
  • 功能包括了速释、快进和手动进刀,及带滚珠的刀片销。
  • 速释功能可迅速拉开进刀螺杆,取下切管机。
  • 速释式管刀的刀片更换十分简单,可切割PVC、CPVC、PE、PP 和 ABS 等材质。
  • 管刀切割笔直,操作省力。

规格

品名订货号管外径切割轮应用长度重量
实际外径尺寸实际外直径毫米英寸毫米千克
TC1QP[1]041101/8 - 1 5/163 - 33OP2ABS, PE, PEX, PP, HDPE61520.60.3
TC1QPVC[1]041141/8 - 1 5/163 - 331-2 PVCABS, CPVC, PVC Sch. 4061520.60.3
TC1.6QP[1]041161/4 - 1 5/86 - 42OP2ABS, PE, PEX, PP, HDPE6.51650.950.4
TC1.6QPVC[1]041181/4 - 1 5/86 - 421-2 PVCABS, CPVC, PVC Sch. 406.51650.950.4
TC2QP[1]041201/4 - 2 5/86 - 67OP2ABS, PE, PEX, PP, HDPE82031.950.9
TC2QPVC[1]041241/4 - 2 5/86 - 671-2 PVCABS, CPVC, PVC Sch. 4082031.950.9
TC3QP041303/8 - 3 1/210 - 9030-40PABS, PE, PP, HDPE112792.51.1
TC3QPVC041343/8 - 3 1/210 - 903-6 PVCABS, CPVC, PVC Sch. 40112792.51.1
TC3Q6QP041383/8 - 3 1/210 - 906QPPE .55 Thick (14 mm), HDPE112792.51.1
TC4QP041401 7/8 - 4 1/248 - 11430-40PABS, PE, PP, HDPE123052.81.3
TC4QPVC041441 7/8 - 4 1/248 - 1143-6 PVCABS, CPVC, PVC Sch. 40123052.81.3
TC4Q6QP041481 7/8 - 4 1/248 - 1146QPPE .55 Thick (14 mm), HDPE123052.81.3
TC5QP041502 1/2 - 563 - 12530-40PABS, PE, PP, HDPE133303.01.4
TC5QPPR041532 1/2 - 563 - 125TC56QPP-RPP-R133303.01.4
TC5Q6QP041522 1/2 - 563 - 1256QPPE .55 Thick (14 mm)133303.01.4
TC5QPVC041542 1/2 - 563 - 1253-6 PVCPVC C900 & C905133303.01.4
TC6QP041604 - 6 5/8102 - 16830-40PABS, PE, PP, HDPE153813.91.8
TC6QPVC041644 - 6 5/8102 - 1683-6 PVCABS, PVC Sch. 40153813.91.8
TC6Q680PVC041254 - 6 5/8102 - 168680PVCPVC Heavy Wall, PVC Sch. 80, PP153813.91.8
TC6Q6QP041684 - 6 5/8102 - 1686QPPVC 厚壁、PVC Sch.80 壁厚153813.91.8
TC6Q80P041234 - 6 5/8102 - 16880PABS; HDPE; PE up to .75" Thick (19 mm)153813.91.8
TC6QPPR041494 - 6 5/8102 - 168TC56QPP-RPP-R153813.91.8
TC8QP[2][3]041706 1/4 - 10159 - 254安装有刀片
盒内 有80P型刀片,未安装
刀片适合ABS、PE、PP、PVC 管材 Sch.40 壁厚、HDPE
80P:ABS、PE 19 mm (0.75") 厚、HDPE
266608.03.6
TC8QPL041716 1/4 - 10159 - 25480PABS, PE .75 Thick (19 mm), HDPE266608.03.6
[1]

圆块中有备用切割轮:TC1Q 和 TC1.6Q 型号有备用“O”形轮。TC2QP 有“OP2”轮。TC2QPVC 有“O”形轮。

[2]

TC8QP 有一个支架和一个分隔刀片,用来切割较厚的 PVC。这是唯一一个带有支架和分隔刀片的 TC8Q 切割器。离别的刀片可以切割任何塑料管材(PE,PVC,ABS等)的1.5英寸的深度。

[3]

可采购和安装 680PVC 刀片来切割标准或厚壁 PVC/CPVC 管材。

更多信息

力得的速释切管机是行业标准,被塑料管厂广泛使用,同时也被众多其他厂商效仿。塑料管速释管刀最适合小中大管径,带有镁元素的滑杆强度更高。这种切管机切割笔直干净,很少毛边。此外,使用者反馈,这种切管机若配上OP2或30-40P刀片,非常适合切ABS管。

Video Training

快速进刀式™薄管切管机是力得发明,其覆盖能力达到10英寸(254毫米)。力得首创,球制动轮销使刀片变化变得容易。力得有最好的专为所有塑料设计的切管机刀片。

视频

全集的 Reed 培训视频 可参见 “资源” 菜单。

速释式管刀

Quick Release™ Tubing Cutter Repair Demonstration

返回上方